För dina ögons skull skrivs böcker, tas foton, skapas mode och inreds hem.
För dina ögons skull gör han sig fin.
För dina ögons skull blir hon förälskad.
Så ta väl hand om dem och vet att vi alltid finns där. För dina ögons skull.

Tel. 046-72 72 73

 

http://www.synsam.se