Tillgänglighet

RULLSTOL TILL UTLÅNING

Önskar ni låna rullstol? Kontakta närmaste butik och be personal kontakta väktare.

ASSISTANSHUNDAR

På Galleria Center Syd har vi valt att välkomna assistanshundar. Hundarna ska bära gula eller röda västar som visar att de är ledarhundar. Vi välkomnar även certifierade assistanshundar med id-kort.

Till assistanshundar räknas följande:

  • Ledarhund för synskadade
  • Servicehund för rörelsehindrade
  • Signalhund för hörselskadade
  • Alarmerande hund för folk med Epilepsi och Diabetes