Trygghet

HJÄRTSTARTARE

Det finns tre Hjärtstartare s.k. Defibrillatorer i Gallerian.

Du hittar dem mellan Akedemibokhandeln och Team Sportia, vid ingången till Ica Maxi och i kassan på Jula.

SNATTERI

Blir du vittne till ett snatteri eller behöver du kontakta en väktare, kontakta butikspersonalen i aktuell butik.